Ирена Кироска

Историја

02 септември, 2018 879 B csv 2764d0cd90ba03b74951324a7e22d3dc

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Страшо Пинџур Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "1.840.000, 00", 136 м2 Прилеп 2003 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "950.000, 00", 59 м2 Прилеп 1996 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "183.000, 00", Тојота Корола 2002/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "183.000, 00", Тојота Корола 2002/2016, Стекнување со договор за купопродажба