Александар Давчев

Историја

03 април, 2016 10.08 KB csv c4ec0dea9168f57204e2cd74ed14efa5

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈКП Комуналец Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, недал податок, Приходи од УО, "12.000, 00 денари", 2015,

Недвижен имот, Личен имот, Двор, /, 44 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "1.230, 00 денари", 46 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.140, 00 денари", 57 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.730, 00 денари", 346 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.912, 00 денари", 239 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "13.530, 00 денари", 451 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "165, 00 денари", 55 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "2.648, 00 денари", 331 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "2.808, 00 денари", 351 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "2.912, 00 денари", 364 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "240, 00 денари", 12 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "3.232, 00 денари", 404 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "3.615, 00 денари", 723 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "395, 00 денари", 79 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "440, 00 денари", 88 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "6.855, 00 денари", 457 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "7.125, 00 денари", 1.425 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "765, 00 денари", 51 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "8.048, 00 денари", 1006 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "8.400, 00 денари", 336 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "912, 00 денари", 114 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 1.057 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 1.366 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 1.455 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 10.170 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 12.070 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 140 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 2.870 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 3.976 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 4.148 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 4.219 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 4.346 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 4.847 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 5.481 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 610 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 664 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 687 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, 946 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, /, 68 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "200, 00 денари", 25 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "350, 00 денари", 70 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "4.810, 00 денари", 962 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "96, 00 денари", 12 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, /, 11.541 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, /, 150 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, /, 300 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, /, 462 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, /, 843 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "24.165, 00 денари", 537 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "62.415, 00 денари", 1.387 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "10.140, 00 денари", 845 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Двор, "6.050, 00 денари", 121 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "3.620, 00 денари", 724 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Куќа, "1.045.500, 00 денари", 128 м2 Свети Николе 2013 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Куќа, "21.315, 00 денари", "8, 00 м2 Свети Николе 2013 -", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "123.000, 00 денари", Ренаулт Мегане Скеник 2004/2014, Стекнување со договор за купопродажба