Пецо Мицевски

Историја

03 април, 2016 761 B csv 737fa3953e7678c910945a781b628806

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Советник (Претседател) > Општина Новаци

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "400.000, 00 денари", 2012 86 месеци,

Други приходи, недал податок, Приходи од земјоделие, "1.500.000, 00 денари", календарска година,

Недвижен имот, недал податок, Земјиште, "2.000.000, 00 денари", 3 хектари село Брод 1974 -, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "1.500.000, 00 денари", "2, 8 хектари село Брод 2011 -", - недал податок -