Виктор Мизо

Историја

03 април, 2016 2.76 KB csv 3c504c0a2b25350d0a6c548531f256d6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизна штедна книшка, "EUR 7.100, 32", Инвест банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 2.222, 12", Инвест банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "USD 150.000, 00", Citi bank 2006, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 213.373, 50", Уни банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 2.372.000, 00", Инвест банка 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 104.616, 00", Инвест банка 2009, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00 долари", 2000 година 2015 година,

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.000.000, 00 денари", 70 м2 Охрид 1968, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.150.000, 00 денари", 53 м2 Скопје 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.900.000, 00 денаеи", 65 м2 Скопје 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "6.000.000, 00 денари", 110 м2 Скопје 1987, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "750.000, 00 долари", "85 м2 USA, New York 2000", Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Обврзници, "= 180.000, 00 денари", 3.450 2006, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "= 49.500, 00 долари", 4.500 1996, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Пензиски фондови, "= 150.000, 00 долари", 4.500 2006, Стекнување на друг начин