Гордана Данилоска Спироска

Историја

03 април, 2016 1.82 KB csv 07a4a63470518b1795050ba459cf1f29

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > НУ Завод и музеј - Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "48.253, 00 денари", 2007 4 години,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "78.012, 00 денари", 2009 3 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "781.025, 00 денари", 2009 7 години,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "48.835, 00 денари", тековно тековно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "103.200, 00 денари", 860 м2 Кичево 2008 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Пасиште, "29.158, 00 денари", 478 м2 Кичево 2008 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Пасиште, "60.300, 00 денари", 1.005 м2 Кичево 2008 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "60.000, 00 денари", 546 м2 Прилеп 2000 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "724.000, 00 денари", Фиат Добло 2009/2009, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "33.600, 00 денари", 112 2002, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "3.900, 00 денари", 10 2006, Стекнување со договор за купопродажба