Мирјана Пехчевска Поп Илиева

Историја

26 септември, 2016 5.17 KB csv 3925875681b9e3a40ae862e9f0b15e5b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "180.000, 00", Прокредит банка 2012, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 2.040.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2008-16, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 300.000, 00", Халк банка 2008-16, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 60.000, 00", Стопанска банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 675.000, 00", Силк роад банка 2014-16, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "7.564, 00", Прокредит банка 2013, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "денари 4.216, 00", Прокредит банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарска штедна книшка, "3.173, 00", Прокредит банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизна сметка, "186.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "денари 99.572, 00", Прокредит банка 2013-15, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 112.147, 00", Прокредит банка 2003-15, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "286.626, 00", Прокредит банка 2012, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 342.611, 00", Прокредит банка 2012, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 802.529, 00", Прокредит банка 2010, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "65.000, 00 денари", Стопанска банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 120.000, 00", Прокредит банка 2016, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.819.200, 00 денари", 44 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "7.985.000, 00 денари", 92 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.952.000, 00 денари", 96 м2 Скопје 1971 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.413.600, 00 денари", 57 м2 Берово 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Имот на брачен другар, Побарување по основ на даден заем, "1.240.000, 00 денари", 2015, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "1.736.000, 00 денари", Мазда ЦХ - 7 2010/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "279.000, 00 денари", Мини Оне Д 2005/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "50.000, 00 денари", Сузуки Сфивт 1997/1997, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "489.600, 00 денари", Дачиа Сандеро 2011/2011, Стекнување со договор за купопродажба