Салија Љатиф Петрушовска

Историја

02 септември, 2018 591 B csv 8517c9ba8b34638a631494ccf59b66a0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "110.001, 00 денари", 2017 2024,

Долгови, Личен имот, Кредит, "246.634, 00 денари", 2016 2021,

Долгови, Личен имот, Кредит, "737.969, 00 денари", - -,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.660.327, 00 денари", 52 м2 + 8 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба