Неваип Исмаил

Историја

08 јули, 2018 4.89 KB csv 7bb60489afd7dced4619e4323e71acf0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен девизен инспекторат

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 12, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 15.408, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "1.509.191, 00 денари", "817, 97 м2 Центар Жупа 2008 4/5", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "155.656, 00 денари", "50, 62 м2 Центар Жупа 2008 4/5", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште под објект, "1.417.575, 00 денари", "461, 46 м2 Центар Жупа 2008 4/5", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште под објект, "292.125, 00 денари", 95 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "2.888.040, 00 денари", 2.348 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "307.500, 00 денари", "501, 57 м2 Центар Жупа 2008 4/5", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "40.430, 00 денари", "32, 87 м2 Центар Жупа 2008 4/5", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Ливада, "269.370, 00 денари", 438 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Ливада, "67.035, 00 денари", 218 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Ливада, "93.787, 00 денари", 305 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, "884.062, 00 денари", 575 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Пасиште, "1.258.290, 00 денари", 2.046 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Шума, "115.927, 00 денари", 377 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Шума, "375.150, 00 денари", 1.220 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Шума, "408.461, 00 денари", 1.328 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Шума, "704.482, 00 денари", 2.291 м2 Центар Жупа 2008 4/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "1.537.500, 00 денари", 25 м2 Дебар 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "2.859.750, 00 денари", 31 м2 Дебар 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "7.000.000, 00 денари", 229 м2 Центар Жупа - 1/1, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на извршена работа, "116.880, 00 денари", 2018, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "400.000, 00 денари", Накит -/1988, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Друго, "600.000, 00 денари", Канцелариска опрема и уреди -/2002, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Мерцедес Е 2002/2012, Стекнување со договор за купопродажба