Александар Антониќ

Историја

03 април, 2016 457 B csv 31651e858f241f18161f0b517753730c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > надворешен член на државен совет > Собрание на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Личен имот, Плата, -, месечно,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.503.095, 00 денари", "54 м2 бул.„Партизански одреди“ бр.85-I/10, Скопје 2005 1/1", Стекнување со договор за купопродажба