Ермис Лафазановски

Историја

06 декември, 2019 986 B csv ff5704be38023a4a8f655a29e35e12cd

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.974.000, 00", 2015 2032,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "5.612.000, 00", 82 м2 Скопје 2015 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа за одмор, "5.000.000, 00", 250 м2 Г.Соње 1970 1/3, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.880.000, 00", 72 м2 Скопје 1962 1/3, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00", Пежо 207 2008/2014, Стекнување со договор за купопродажба