Зоран Ангелковски

Историја

07 февруари, 2019 872 B csv 5fff0f3f0a74291789532beb37c79a08

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Оперативна техничка Агенција

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "6.071.144, 00", 2009 -,

Долгови, недал податок, Кредит, "6.765.000, 00", 2010 -,

Други приходи, недал податок, Закупнина, "49.200, 00", -,

Други приходи, недал податок, Закупнина, "67.650, 00", -,

Недвижен имот, недал податок, Деловен простор, -, 49 м2 Кавадарци 1995 -, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Куќа, -, 271 м2 Скопје 2009 -, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, -, Форд Фокус 2005/-, - недал податок -