Билјана Василова

Историја

01 септември, 2019 808 B csv 9926c668b85c9b9fe5118a16d469d0c4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "600.000, 00", 2015 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "610.000, 00", 2016 2026,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "920.000, 00", 114 м2 Свети Николе 2010 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "750.000, 00", 187 м2 Свети Николе 2010 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "153.750, 00", Фиат Пунто 2001/2012, Стекнување со договор за купопродажба