Игор Дурловски

Историја

10 мај, 2017 931 B csv 9b7fa669808b607c6c32c8fe74362874

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Македонска Опера и Балет

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "2.900.000, 00 денари", 1200 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "12.000.000, 00 денари", 263 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.200.000, 00 денари", КИА Спортаж 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Крајслер гранд војаџер 2008/2009, Стекнување со договор за купопродажба