Зора Пројовска

Историја

03 април, 2016 2.71 KB csv 4a57a890e482c9c2bdd03ab53ecc09e5

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "USD 4.000, 00", Стопанска банка 2009, Стекнување со наследство

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.500.000, 00 денари", 2013 12 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "4.500.000, 00 денари", 40 м2 Ресен 2004 1/2, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "120.000, 00 денари", 1673 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "120.000, 00 денари", 2081 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "180.000, 00 денари", 2848 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "180.000, 00 денари", 2960 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, "100.000, 00 денари", 2232 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Пасиште, "100.000, 00 денари", 2848 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "30.000, 00 денари", 980 м2 Ресен 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.000.000, 00 денари", 45 м2 Скопје 2013 -, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, Недефинирани побарувања, "3.000.000, 00 денари", 2014, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "120.000, 00 денари", Мерцедес А 2000/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "25.000, 00 денари", Југо 45 1990/1990, Стекнување со договор за купопродажба