Димитар Туневски

Историја

03 април, 2016 2.43 KB csv b510e00a91e9bef8a6cf585573a996a1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "EUR 19.000, 00", Охридска банка 2010, - недал податок -

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "30.000, 00 денари", 2015 година 2016 година,

Друг имот, Личен имот, приходи од земјоделие, "80.000, 00 денари", , - недал податок -

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Дел од куќа со двор, "1.500.000, 00 денари", 2.000 м2 Ресен - 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "250.000, 00 денари", 6.000 м2 Ресен - 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.500.000, 00 денари", 100 м2 Скопје 1980 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "1.000.000, 00 денари", 360 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.000.000, 00 денари", 65 м2 Скопје 2004 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Машини и друга опрема, "150.000, 00 денари", Трактор Фергусон ИМТ 539 1985/1985, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Голф 5 2005/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "50.000, 00 денари", Форд Мондео 1994/2002, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "200.000, 00 денари", 581 1994, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "80.000, 00 денари", 39 2007, Стекнување со договор за купопродажба