Билјана Јовановска

Историја

10 мај, 2018 821 B csv dab1c6f439e3bc3c2596fe2a9a69345b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУДГ Царка Андреевска Кратово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "185.000, 00", 3029 м2 Р.Македонија 2000 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "450.000, 00", 14252 м2 Р.Македонија 2009 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа за одмор, "1.500.000, 00", 100 м2 Кратово 2000 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.706.000, 00", 88 м2 Р.Македонија 1999 1/1, Стекнување со наследство