Силвана Филипова

Историја

06 декември, 2019 1.79 KB csv e17c1d008120b0198f8e482a40f066e7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "60.000, 00 денари", Халк банка 2017, Стекнување на друг начин

Долгови, недал податок, Кредит, "600.000, 00 денари", 2016 2024,

Долгови, недал податок, Кредит, "700.000, 00 денари", 2019 2029,

Долгови, недал податок, Кредит, "720.000, 00 денари", 2016 2026,

Друг имот, Личен имот, плата, "63.649, 00", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "360.000, 00 денари", 6.000 м2 Неготино 1977 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "5.000.000, 00 денари", 200 м2 Неготино 1964 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, "300.000, 00 денари", 4.500 м2 Неготино 1977 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "3.000.000, 00 денари", 5.000 м2 Неготино 2009 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 80 м2 Неготино 2011 1/1, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.047.510, 00", Киа Спортаж 2019/2019, Стекнување со договор за купопродажба