Синиша Наумоски

Историја

07 февруари, 2019 891 B csv 7e426deaf540a1edb859f51fa9780900

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член > Народна банка на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "2.937.041, 00", НЛБ Банка АД Скопје 2019, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "6.795.504, 00", 2016 2031,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.854.616, 00", 45 м2 Скопје 2017 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "369.000, 00", БМВ Х5 2003/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Друго, "615.000, 00", 1 2014, Стекнување на друг начин