Александар Касапов

Историја

29 март, 2018 3.14 KB csv 49a781a53ebbf0596bf62a262a985739

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Пазари - Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "денари 3.000, 00", Стопанска банка 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "EUR 11.000, 00", Централна кооперативна банка 2013, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "EUR 12.694, 00", Уни банка 2016, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарски депозит, "денари 611.140, 00", Еуростандард банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 11.053, 00", Уни Банка 2013, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 12.945, 00", Еуростандард банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 9.460, 00", Уни банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 289.315, 00", Еуростандард банка 2015, Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на родители, Кирија, "2.700, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "1.070.318, 00 денари", "11, 01 м2 Битола 2001 12/756", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "185.884, 00 денари", "10, 16 м2 Битола 2001 12/756", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, -, - Ресен 2002 12/756, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со двор, "1.591.864, 00 денари", 122 м2 Битола 2015 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "93.299, 00 денари", 12 м2 Битола 2015 1/1, Стекнување со наследство

Побарувања, Имот на родители, Рефундација на средства, "950.123, 00 денари", 27.05.2011, Стекнување со наследство

Побарувања, Личен имот, Судска пресуда, "767.328, 00", 05.12.2017, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Фиат Уно 1.7Д 2000/2000, Стекнување со договор за купопродажба