Златко Стевковски

Историја

03 април, 2016 893 B csv d72c5a20238d82b01195f8bfb71f965d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Младински културен центар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "540.000, 00 денари", БМВ 320 2007/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "240.000, 00 денари", Уметнички слики -/-, Стекнување со договор за подарок

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "134.500, 00", 250 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "332.704, 00 денари", 74 2007, Стекнување со договор за купопродажба