Љупчо Бојаџиев

Историја

20 ноември, 2017 765 B csv 99df028bd889eec75781cc4e1f326b33

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, недал податок, Дел од куќа, "160.000, 00 денари", 13 м2 Струмица - -, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Стан, "700.000, 00 денари", 64 м2 Кратово 2000 -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "1.000.000, 00 денари", - 2009/2010, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "120.000, 00 денари", - 1994/1996, - недал податок -