Божидар Бојаџиев

Историја

28 април, 2020 5.26 KB csv 73c2946cc28f206348e2ce4116591642

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Општа болница Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "7.766, 99 ЕУР", Комерцијална банка 2016, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "55.720, 00", Комерцијална банка 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарска штедна книшка, "145.000, 00", Стопанска банка 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "38.550, 96 долари и 80.373, 00 Е", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "80.000, 00", Комерцијална банка 2020, Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Музички систем од различни делови, "1.230.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Уметнички слики, "60.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "15.000, 00 денари", 16.03.2015,

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "27.000, 00 денари", од 2015,

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "9.000, 00 денари", од 2014,

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "556.107, 00 денари", 62 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "845.163, 00 денари", 94 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "255.600, 00", 639 м2 КО Отовица 2019 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "423.800, 00 денари", 326 м2 КО Отовица 2001 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "689.600, 00 денари", 862 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "1.740.819, 00 денари", "45, 3 м2 Велес 2012 1/1", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "2.107.144, 00 денари", "63, 4 м2 Велес 2012 1/1", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "258.456, 00 денари", 15 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "190.407, 00 денари", "95, 2 м2 Велес 2013 1/1", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "553.869, 00 денари", 79 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, 1516.66, 2.293 м2 Велес 2012 2/3, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "18.060, 00 денари", "64, 50 м2 Велес 2012 1/1", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 204 м2 Чашка 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "2.533.154, 00 денари", 117 м2 Отовица 2001 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.960.812, 00 денари", 123 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.663.882, 00 денари", 68 м2 Велес 2011 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.794.684, 00 денари", 67 м2 Велес 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "58.000, 00 денари", Пежо 307 хди 2006/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.014.750, 00 денари", Шевролет каптива 2009/2009, Стекнување со договор за купопродажба