Јовче Крстески

Историја

28 мај, 2016 925 B csv 29b02509e139644999f1e8040dd817e1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "30.000, 00 денари", 58 м2 Демир Хисар 1999 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Пасиште, "4.000.000, 00 денари", 33.203 м2 Демир Хисар 1999 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.845.000, 00 денари", 59 м2 Битола 1979 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.152.500, 00 денари", 68 м2 Битола 2013 -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Лада 1987/1987, - недал податок -