Гордана Лазоска

Историја

29 март, 2018 675 B csv 7767f3177c106ca9b9838b1df909a5f3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СУГС Владо Тасевски Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "535.050, 00", АД Комерцијална банка 2017, Стекнување со наследство

Долгови, Личен имот, Кредит, "120.000, 00", 2017 2020,

Други приходи, Имот на деца, Семејна пензија, "9.000, 00", 2001-,

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "12.300, 00", Даевоо матиз 2000/2001, Стекнување со наследство