Петре Костов

Историја

03 април, 2016 333 B csv 493a5830eec4aa49080bfd36662cab91

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Локална установа народен музеј - Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, нема податок, 69 м2 Велес 2003 спрат од куќа, Стекнување со договор за подарок