Димитар Параклиев

Историја

12 ноември, 2017 496 B csv 5d163dd2d0e1e95912489a0a629ddf55

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.216.591, 00 денари", 136 м2 Штип 2011 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "20.000, 00 денари", Шкода Фелиција 1999/2016, Стекнување со договор за купопродажба