Стојан Славески

Историја

02 октомври, 2017 2.52 KB csv 3116f946b602af9cf2b0c40ce41b7548

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "денари 1.012.027, 00", Стопанска банка 2015, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "денари 182.961, 00", Стопанска банка 2012, - недал податок -

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "3.000.000, 00 денари", 2016 2036,

Друг имот, Имот на брачен другар, Два декари лозје, "300.000, 00 денари", , Стекнување со договор за подарок

Други приходи, Личен имот, Дивиденда, "1.500, 00 денари", годишно,

Други приходи, Личен имот, Рента, "7.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Хонорари од авторски права, "150.000, 00 денари", годишно,

Други приходи, Личен имот, рента, "15.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Гаража, "120.000, 00 денари", 12 м2 Велес 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.000.000, 00 денари", 62 м2 + 6 м2 Велес 2008 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.000.000, 00 денари", 78 м2 Скопје 2016 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.500.000, 00 денари", 28 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.000.000, 00 денари", 64 м2 Велес 1992 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Пежо 207 2011/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "35.000, 00 денари", 50 2010, Стекнување со договор за купопродажба