Зоран Котевски

Историја

10 мај, 2018 2.63 KB csv f3bd50884dd47772be9b197fc01799fa

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "1.500, 00 EUR", НЛБ Тутунска 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "5.707, 00 EUR", Охридска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "6.500, 00 EUR", НЛБ Тутунска 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "100.000, 00", НЛБ Тутунска 2015, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "360.000, 00", 2015 2021,

Долгови, Личен имот, Кредит, "70.000, 00", 2017 2022,

Долгови, Личен имот, Кредит, "80.000, 00", 2011 2021,

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "100.000, 00", "0, 2 ха с.Суводол 2004 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.500.000, 00", 150 м2 с.Суводол 2014 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "60.000, 00", 943 м2 с.Суводол 2004 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "16.000, 00", 836 м2 с.Суводол 2004 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "10.000, 00", 396 м2 с.Суводол 2004 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "60.000, 00", 21 м2 с.Суводол 2014 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Машини и друга опрема, "30.000, 00", мотокултиватор имт 506 1978/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "54.000, 00", Хамачи скутер 2014/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "580.000, 00", Митсубиши Спејс стар 2015/2015, Стекнување со договор за купопродажба