Александар Спасов

Историја

01 септември, 2019 4.42 KB csv 863b26885846c0a05f2842d8ef0f7e94

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, дебитна картичка, "17.000, 00", Тутунска банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна платежна картичка, "2.000, 00 евра", Стопанска банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "1.200, 00", Стопанска банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, дебитна картичка, "1.000, 00", Тутунска банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, дебитна картичка, "350.000, 00", Стопанска банка /, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "26.000, 00", 2014 /,

Долгови, Личен имот, Кредит, "610.000, 00", 2018 2023,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "150.000, 00", 2018 /,

Друг имот, Имот на брачен другар, благородни метали и накит, "280.000, 00", , Стекнување со наследство

Друг имот, Имот на родители, ПЗУ „Капештец“, "180.000, 00", , Стекнување со договор за купопродажба

Друг имот, Имот на родители, колекција од уметнички слики, "200.000, 00", , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, сеф во Стопанска банка, "3.000.000, 00", , Стекнување со договор за подарок

Други приходи, Личен имот, авторски хонорари, "до 150.000, 00", од 01-12 месец тек. год,

Други приходи, Личен имот, договор за дело, "165.000, 00", 01-06 месец 2019,

Други приходи, Личен имот, договор за дело, "32.000, 00", 01-12 месец 2019,

Други приходи, Личен имот, договор за дело, "до 250.000, 00", 01-12 месец 2019,

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "5.535.000, 00", 90 м2 Скопје 2011 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "31.826.000, 00", "345 м2 Скопје 1985, /", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.000.000, 00", 79 м2 Скопје 2008 /, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.043.000, 00", 82 м2 Скопје 2011 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "800.000, 00", 37 м2 Струга 1995 /, Стекнување со договор за подарок

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на договор на дело, "360.000, 00", 2018-2019, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Други превозни средства, "200.000, 00", камп приколка Ci Wilk 1999/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "1.100.000, 00", Hyndai Tuscon 2018/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "600.000, 00", Hyndai i30 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.100.000, 00", Hyndai Tuscon 2018/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, 180.000.00, Ford Fusion 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба