Диме Коцев

Историја

11 октомври, 2017 2.80 KB csv a531527b3e7fdd99371c646a36e89358

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Општа болница Кавадарци

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Заеднички имот, Девизен депозит, "1.800.000, 00", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "EUR 1.552, 00", Комерцијална банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 500.244, 00", Комерцијална банка 2016, Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Приходи од лозарство, "1.200.000, 00 денари", од 01.11 до 01.04,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "90.000, 00 денари", 34.187 м2 Дебарца 2016 1/12, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа со двор, "2.320.000, 00 денари", 203 м2 со 540 м2 Кавадарци 2002 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.790.000, 00 денари", 100 м2 Кавадарци 2007 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "2.600.000, 00 денари", 52 хектари Општина Росоман 2012 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.232.450, 00 денари", 30 м2 Скопје 2014 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "120.000, 00 денари", Златен накит -/-, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "60.000, 00 денари", Златен накит -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "200.000, 00 денари", Фиат пунто 2010/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "20.000, 00 денари", Мазда 323 1983/2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.200, 00 денари", Форд Мондео 2009/2010, Стекнување со договор за купопродажба