Орхан Адеми

Историја

28 април, 2020 2.08 KB csv 3dd959ccf049c326ab73b67271b8190d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на главен државен ревизор > Државен завод за ревизија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "228.000, 00 денари", Стопанска банка 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, 13.000 евра, Стопанска банка 2018, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, 5.900 евра, Стопанска банка 2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "90.000, 00 денари", Стопанска банка 2020, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "61.000, 00", 618 м2 Село Никиштани-Ѓорче Петров 2019 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, - Село Никиштани-Ѓорче Петров - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.567.000, 00", 73 м2 Скопје 2014 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.567.000, 00", 73 м2 Скопје 2015 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.690.000, 00", 114 м2 Скопје 1996 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "360.000, 00", Мерцедес Е220 2003/2011, Стекнување со договор за купопродажба