Шенер Далиповски

Историја

04 јануари, 2022 970 B csv 531f5e2fbb8f6a013aada69e4714dc6e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на училишен одбор > СОУ „Цар Самоил“ Ресен

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "183.000, 00", 2499 2 Ресен 1982 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.000.000, 00", 413 м2 Ресен 1999 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "220.000, 00", БМВ 320д 2001/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "180.000, 00", Ауди а2 2004/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "73.500, 00", 53 2006, Стекнување на друг начин