Блаже Митев

Историја

09 април, 2016 4.17 KB csv 597a8fe582fcf6ea086f0cafe45307a4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ДУЦОР “Партенија Зографски“ - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, - не дал податок -, "1.800.000, 00", Комерцијална банка 2 години, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, - не дал податок -, "денари 1.235.743, 00", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, - не дал податок -, "денари 653.314, 00", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "265.000, 00", Про Кредит банка 1 месец, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "денари 1.043.195, 00", Прокредит банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "денари 100.000, 00", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "денари 352.462, 00", Комерцијална банка 2015, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "еур 5.107, 00", Прокредит банка -, Стекнување на друг начин

Друг имот, Имот на брачен другар, Агенција за привремени вработувања “СПИД“, нема податок, , - недал податок -

Друг имот, Личен имот, Уметнички слики околу 250, "2.500.000, 00 денари", , - недал податок -

Друг имот, Личен имот, Фирма “Матам Трејд“ дооел, нема податок, , - недал податок -

Други приходи, Личен имот, "Авторски хонорар, продажба на слики", "350.000, 00 денари", 2007,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "8.629.950, 00 денари", 127 м2 со 26 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "490.000, 00 денари", "10 ари село Спанчево, Кочани 2001 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Времен објект, "2.152.000, 00 денари", 90 м2 Скопје 2001 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.200.000, 00 денари", 130 м2 Скопје 2001 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Плац, "35.926, 00 денари", 207 м2 + 299 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "500.000, 00 денари", -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "1.470.000, 00 денари", Цитроен Гранд Пикасо 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "110.000, 00 денари", Опел Корса -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "660.000, 00 денари", Пежо 307 караван 2005/2005, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "180.000, 00 денари", 3 2001, Стекнување со наследство