Активни

Историја

04 јануари, 2022 838.08 KB csv 29ff0b8f33623e956245fb88d05902ac спореди
25 октомври, 2020 787.25 KB csv e03805ca8df1f489f6c497ee4c0ca968 спореди
28 април, 2020 785.95 KB csv 735b85594f9c1969ca1bdf8e5ce2536e спореди
25 јануари, 2020 775.92 KB csv 4762421cd3fa0cbc7f187a7e47e16234 спореди
03 јануари, 2020 771.01 KB csv bb70b887b5cce21d6af3952bc84b6160 спореди
06 декември, 2019 767.41 KB csv 4d4c800f4fa5dcd14e9c9470a18bf391 спореди
25 октомври, 2019 761.81 KB csv e313971d5d5cfea3cd0026dea168411f спореди
18 октомври, 2019 759.94 KB csv 4868c63506f9a32cb41f91c62a7bd38b спореди
11 октомври, 2019 758.63 KB csv 96eec9aea1c1e411e2a777d79eebebc2 спореди
02 октомври, 2019 758.13 KB csv a6a32c58bfd747ef12b9bf2598c8824f спореди
25 септември, 2019 757.47 KB csv 0fe7e8cc539774c78d79bf8f45a4ff22 спореди
15 септември, 2019 754.42 KB csv fb8c9a6ee4b3d82871790bcd0f16a1f0 спореди
01 септември, 2019 748.46 KB csv 7ebbe034d926ffc9eed298b012dd9218 спореди
07 февруари, 2019 702.63 KB csv 64ab41beea653131122c3efc8d31ce66 спореди
02 септември, 2018 681.99 KB csv 1103142de27b860618dcbbf7ed77aa37 спореди
08 јули, 2018 673.81 KB csv 83102bcec634a80bf568f6741878b281 спореди
10 мај, 2018 671.46 KB csv 30ba1757466af58db5e2b01e8fa565e6 спореди
29 март, 2018 603.11 KB csv 33e0ca578aa718124dbce98fe3a39136 спореди
06 март, 2018 577.95 KB csv ac0208f7fbb8536c0cb773c6091293a7 спореди
29 декември, 2017 558.50 KB csv d35e2c3b5ac4afb2de40af781b6467a1 спореди
10 декември, 2017 537.42 KB csv e35bf8815c67498790274eb3b318f251 спореди
20 ноември, 2017 547.28 KB csv 4c466a626c5720b205b49fd90c3e8d1a спореди
12 ноември, 2017 545.85 KB csv 0f18554c862d90ac8ed0b488bdc7b6f3 спореди
29 октомври, 2017 553.80 KB csv df1abe0b9c7ada4fe4f147b7db53ae2b спореди
20 октомври, 2017 549.42 KB csv 10150c49e6c9bcc1fc5aa41bb324b3cd спореди
11 октомври, 2017 532.19 KB csv 14bce9070a0fc561dab9e2121b1c81fa спореди
02 октомври, 2017 494.92 KB csv 08a21f47067bb264da7036029f2d846c спореди
31 јули, 2017 495.70 KB csv 1872903851abb7e7f98ecd486cb1a910 спореди
20 јули, 2017 498.41 KB csv 96d8411f00c59ca24b22833dc3269053 спореди
29 јуни, 2017 498.74 KB csv 366e63af5b5dda44a51b8a8d90aa5397 спореди
25 јуни, 2017 498.56 KB csv b43963394b45cdc1e873e3277e64acd3 спореди
30 мај, 2017 497.97 KB csv 1a5740b83a615f5f46655f83f795b674 спореди
10 мај, 2017 494.54 KB csv 28a5fd9de5f8d423ac1197a45ffc9879 спореди
23 март, 2017 492.22 KB csv e032a6ed4cd49dfc47fd82698e9b7501 спореди
12 март, 2017 491.62 KB csv 42ee814ee19020c10ea1ecc33ef40b70 спореди
24 февруари, 2017 491.77 KB csv 1bd416fba070d55454ea2845a855852d спореди
17 февруари, 2017 491.50 KB csv c0ce297c852c8ce6575d8a4f34f4cacf спореди
11 февруари, 2017 491.36 KB csv d7c275118591327e83d64a57abbb446e спореди
01 февруари, 2017 491.92 KB csv 401f424e235333ab0369bd4cb55eee3c спореди
16 јануари, 2017 490.02 KB csv f76b06690e1e7957f9b2be22c63fc4c6 спореди
08 јануари, 2017 490.12 KB csv 8be0a96ddce83169b48f4f28d2643aa1 спореди
03 јануари, 2017 490.46 KB csv aae48f8d786acc15e096061411e5cd77 спореди
20 декември, 2016 488.99 KB csv 768a1e44b512f88670e8aef661e919d9 спореди
12 декември, 2016 488.88 KB csv 6e1f67d5b63a9a42c74f91222d28e09b спореди
29 ноември, 2016 488.49 KB csv 1cab72d0ce6255fb60e6c5af00261a38 спореди
19 ноември, 2016 488.46 KB csv 21af2d477ac569c076a921755019f629 спореди
03 ноември, 2016 486.00 KB csv 74022edb83895cd35fbc46326374ea02 спореди
25 октомври, 2016 485.20 KB csv 9fa08a720d2dce6a154f36fd29156181 спореди
20 октомври, 2016 484.95 KB csv 50220c5003b6272c4460e59ed78f18c0 спореди
05 октомври, 2016 484.04 KB csv 4e9883e97d3c903bf9468904d7c1e07b спореди
26 септември, 2016 482.71 KB csv 03d161fdce6cb265e08336e0a470fe3d спореди
15 септември, 2016 482.69 KB csv 7db2957657700995d3ecf6e8bef6e54b спореди
25 август, 2016 479.49 KB csv 274d219f3917eab0af6c052e7bca3a41 спореди
06 август, 2016 481.12 KB csv c930cb3e9015ba997ecc6b80bd1c6ac8 спореди
22 јули, 2016 479.80 KB csv 6a7a0ce0a8c9bbac92bf8a24c30c2cf5 спореди
12 јули, 2016 468.78 KB csv 87015c81d51b7c5116b7a96669d47807 спореди
30 јуни, 2016 462.49 KB csv a764ee511ecaea4a3e15236fc6cfa34d спореди
21 јуни, 2016 460.31 KB csv d254a96f4dd1294f176cb374f87f10e1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови

Анкетни листови


Преглед:

Абдија Мерсовски, Општина Дебар, Член на совет

Абдилкадри Мемеди, Министерство за надворешни работи, Државен секретар

Абдилмунаф Даути, Општина Теарце, Член на совет

Абдиљ Амурлаи, ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар, Член на управен одбор

Абдула Азари, Основен суд Тетово, Судија

Абдула Бајрамоски, АД Тутунски комбинат Прилеп, Член на управен одбор

Абдула Зибери, ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“, ВД Директор

Абдула Лимани, Апелационен суд Скопје, Судија

Абдула Садики, Општина Липково, Член на совет

Абдула Салиу, Собрание на Република Северна Македонија, Пратеник

Абдула Ќазимоски, ЈЗУ Здравствен дом Струга, Член на управен одбор

Абдулбари Рамадани, Апелационен суд Гостивар, Судија

Абдулезел Догани, Агенција за храна и ветеринарство, Заменик на директор

Абдулмуталип Алији, Државно правобранителство, Заменик државен правобранител

Абдулхади Иљази, АД Електрани на Северна Македонија, Заменик генерален директор

Абдурахман Алити, ЈП Службен весник на РСМ, Член на управен одбор

Абдусамед Шабани, ЈП Комунална хигиена - Скопје, ВД Директор

Абдуш Демири, Агенција за администрација, Директор

Абеб Нухиј, Општина Брвеница, Член на совет

Абедин Салија, МРТВ, Член на надзорен одбор

Абуш Изеироски, Општина Крушево, Член на совет

Авдиљ Исмани, Општина Студеничани, Член на совет

Авдиљ Јонузи, Државно правобранителство Скопје, Државен правобранител

Авдуљ Селам Селами, ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија, Член на управен одбор

Авдуљ Селам Селами, Управа за јавни приходи, Заменик на директор

Авни Рустеми, Агенција за млади и спорт, Заменик на директор

Авни Руфати, Општина Тетово, Член на совет

Авни Саљији, АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“, Член на надзорен одбор

Авни Саљији, ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, В.Д.Организациски Директор

Агим Бајрами, Општина Врапчиште, Член на совет

Агим Јусуфи, Општина Бутел, Член на совет

Агим Лека, ЈП Национална Радиодифузија Скопје, Член на програмски совет

Агим Мамути, Факултет за технички науки, Универзитет Мајка Тереза, Декан

Агим Мехмети, Комисија за верификација на факти, Заменик на Претседател

Агим Мислими, Апелационен суд Скопје, Судија

Агим Муртезанов, Управа за хидрометеоролошки работи, ВД Директор

Агим Нухии, Министерство за правда, Заменик на министер

Агим Рушити, Агенција за квалитет на високото образование, Директор

Агим Фејзулаху, Државен студентски дом „Пелагонија“, Директор

Агим Шаќири, Министерство за информатичко општество и администрација, Шеф на кабинет

Агладија Игњатовска, Општина Гостивар, Член на совет

Агон Демјаха, Амбасада на Република Северна Македонија во Шведска, Амбасадор

Агон Мемети, Национална академска истражувачка мрежа, Член на управен одбор

Агон Саити, Град Скопје, Член на совет

Агрон Арслани, Нотарска Канцеларија, Нотар

Агрон Емини, Општина Желино, Член на совет

Агрон Муедини, ОУ Димитар Влахов с.Љубојно - Ресен, Член на Училишен одбор

Агрон Река, Државен универзитет во Тетово, Ректор

Агрон Сефери, Агенција за администрација, Заменик на директор

Агрон Старова, ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија, Член на управен одбор

Адела Бојчевиќ, Основно јавно обвинителство Скопје, Јавен обвинител

Аделина Станинова, Основно јавно обвинителство Велес, Јавен обвинител

Аделина Хаскај, Град Скопје, Член на совет

Адем Авзиу, ЕЛЕМ Турс ДООЕЛ Скопје, Управител

Адем Бајрами, Детски културен центар Карпош - Скопје, Член на надзорен одбор

Адем Беџети, Воспитно поправен дом Тетово, Заменик на директор

Адем Јусуфи, Општина Студеничани, Член на совет

Адем Карага, НУ Албански театар - Скопје, Директор

Адем Мамудоски, Општина Прилеп, Член на совет

Адем Сулејманоски, ОУ Ѓерѓи Пулески, ВД Директор

Адем Цури, Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош, Главен ревизор

Адиље Реџепи, Општина Желино, Член на совет

Адиљ Џамбази, Општина Кичево, Член на совет

Ади Усеини, Основен суд Струга, Судија

Адмирим Алити, ЈП Македонска Радиодифузија, Директор

Адмир Ујкановиќ, Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ, Директор

Аднан Азизи, Железници на Република Северна Македонија - Транспорт, Генерален директор

Аднан Алии, Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, Член

Аднан Билали, Општина Тетово, Член на совет

Аднан Ејуп, ЈП Национални Шуми, Член на управен одбор

Аднан Сејфулаји, Општина Чаир, Член на совет

Аднан Џафероски, Дирекција за заштита и спасување, Директор

Адриан Демири, Општина Липково, Член на совет

Азам Даути, Општина Чаир, Претседател на совет

Азби Агуши, ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство “Чаир“, Член на управен одбор

Аземина Учкан, ЈП за државни патишта, Заменик на претседател на управен одбор

Азем Јонузи, Општина Студеничани, Член на совет

Азем Садики, Општина Студеничани, Градоначалник

Азем Фејзоски, Општина Дебар, Член на совет

Азем Хаџиу, ЈУ Младински културен центар, Член на надзорен одбор

Азиме Адеми, Државен совет за превенција на детско престапништво, Член

Азир Јусуфи, Национална комисија за учебници, Член

Азис Ибраими, Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ, Претседател

Азис Положани, Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје, Ректор

Азра Тутиќ, Државен Испитен Центар, Член на управен одбор

Аида Хоџиќ, Општина Аеродром, Член на совет

Ајдар Мемет, АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, Член на управен одбор

Ајет Османовски, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, Член на управен одбор

Ајла Шабаноска, Општина Пласница, Член на совет

Ајнур Бекири, Општина Сарај, Член на совет

Ајрис Беќировски, Општина Центар Жупа, Член на совет

Ајрула Адем, Општина Центар Жупа, Член на совет

Ајрула Идризи, Основен суд Тетово, Судија

Ајрула Мустафа, ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Директор

Ајсан Есад, ЈП Паркови и зеленило - Скопје, Член на управен одбор

Ајсел Зејноска, ЈЗУ Здравствен дом- Охрид, ВД Директор

Ајсел Зејноска, ЈЗУ Здравствен дом- Охрид, Директор

Ајсељ Сејфула, ЈП Водовод и канализација Скопје, Член на управен одбор

Ајсер Адеми, Основно јавно обвинителство Скопје, Јавен обвинител

Ајфер Аџигора, ОУ „Мите Богоевски“ Ресен, Директор

Ајхан Емруљаи, Општина Липково, Член на совет

Ајхан Емруљаи, Општина Липково, Член на совет

Ајше Ајрулаи, Државен Испитен Центар, Член на управен одбор

Ајше Ебипи, Општина Сарај, Член на совет

Акем Ајдар, Општина Шуто Оризари, Член на совет

Аки Саити, ЈКП „Лиќени Треска“ - Сарај, Скопје, Директор

Аксел Ахмедовски, Влада на Република Северна Македонија, Советник на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Актан Аго, Генерален конзулат на РМ во Истамбул, Турција, Генерален конзул

Алајдин Абази, Национална агенција за нуклеарни технологии, Член на управен одбор

Алајдин Алија, Совет на Град Скопје, Член на совет

Алајдин Сулејман, Општина Чаир, Член на совет

Алајдин Хавзиу, ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија, В.Д.Организациски Директор

Алаксандар Каракабаков, НУ Музеј - Гевгелија, Член на управен одбор

Албина Манчевска, Општина Ресен, Советник

Албиона Риза, Општина Дебар, Член на совет

Албон Џемаиљи, Општина Боговиње, Градоначалник

Александар Ајевски, ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“, Член на управен одбор

Александара Караманова, Општина Гевгелија, Член на совет

Александар Алексовски, Општина Кисела Вода, Секретар

Александар Андоновски, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани, Член на управен одбор

Александар Анѓушев, Општина Карпош, Член на совет

Александар Арсиќ, ГА - МА АД - Скопје, Извршен член на Одбор на директори

Александар Бајдевски, Министерство за информатичко општество и администрација, Заменик на министер

Александар Бичиклиски, Совет на Град Скопје, Член на совет

Александар Богданоски, Општина Кривогаштани, Член на совет

Александар Бошковски, Општина Ранковце, Член на совет

Александар Величковски, ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип, Член на надзорен одбор

Александар Велјаноски, Општина Гостивар, Член на совет

Александар Вељановски, Собрание на Република Северна Македонија, Пратеник

Александар Гелевски, Општина Куманово, Секретар

Александар Георгиевски, Општина Илинден, Претседател на совет

Александар Гиовски, Дом на култура Билјана Беличанец - Скопје, ВД Директор

Александар Гичовски, Општина Неготино, Член на совет

Александар Гулевски, ЈП за енергетика ВЕЛЕС-ГАС - Велес, ВД Директор

Александар Давидовски, Водостопанство на РСМ, Член на одбор на директори

Александар Давитков, ЈКП Комуналец Свети Николе, ВД Директор

Александар Давчев, ЈКП Комуналец Свети Николе, Директор

Александар Давчевски, Комисија за електонски комуникации, Член

Александар Давчевски, Комисија за заштита на конкуренцијата, Член на комисија

Александар Давчевски, Основно јавно обвинителство Скопје, Јавен обвинител

Александар Дамески, КПУ Затвор Прилеп, Директор

Александар Данев, ОУ Народен музеј - Свети Николе, ВД Директор

Александар Данев, ОУ Народен музеј - Свети Николе, Директор

Александар Даштевски, Државна изборна комисија, Претседател

Александар Демјански, ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево, Член на управен одбор

Александар Диље, Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, Член

Александар Димитријевски, Факултет за музичка уметност - Скопје, Продекан

Александар Димитријоски, Државна лотарија на Република Северна Македонија, Член на надзорен одбор

Александар Димовски, Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза, Декан

Александар Донев, Агенција за промоција и подршка на туризмот, Директор

Александар Донев, Општина Струмица, Член на совет

Александар Дракуловски, Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола, Член на управен одбор

Александар Ѓорѓевски, Општина Ѓорче Петров, Член на совет

Александар Ѓорѓиев, Општина Кисела Вода, Член на совет

Александар Ѓорески, ЈП за просторни и урбанистички планови, Член на управен одбор

Александар Ефремов, ЈП „Кратово“ Кратово, Член на надзорен одбор

Александар Ивановски, НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес, ВД Директор