Зоран Димов

Историја

07 февруари, 2019 496 B csv 42fec17919ca720a20033f86224f15b8

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУДГ Борис Трајковски- Демир Капија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "5.000, 00", 750 м2 Демир Капија 1978 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, -, 90 м2 Демир Капија 1984 -, Стекнување со договор за подарок