Илхан Рахман

Историја

02 октомври, 2017 850 B csv 2568be4667af930778fbf1632389fb31

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за остварување на правата на заедниците

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 20.000, 00", Халк Банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "2.000.000, 00 денари", 82 м2 Охрид 1998 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "120.000, 00 денари", Мерцедес 1980/1996, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "275.000, 00 денари", 447 1995, Стекнување на друг начин