Симон Зафировски

Историја

03 април, 2016 2.15 KB csv adda4e09f198594e1d30c6779047c5fa

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор за правни и општи работи и член на УО > АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "EUR 8.910, 00", Стопанска банка ад Битола 2014, Стекнување со договор за купопродажба

Друг имот, Личен имот, Банкарски сеф во Стопанска банка АД Скопје, -, , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, -, 800 м2 Тетово - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, -, 60 м2 Тетово 2006 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, -, 54 м2 Тетово 1986 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, -, 90 м2 Тетово 2006 -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, -, Тојота Аурис 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Опел Антара 2010/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "1000, 00 денари", 50 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, 5 евра, 40 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Удели, "36, 6 денари", 590 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "61, 5 денари", 251 2007, Стекнување со договор за купопродажба