Зоран Дабиќ

Историја

17 април, 2016 1.86 KB csv 725b928cbfe47328f3d89582f7f30ce6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасадор, Шеф на Мисијата на Р.М при НАТО во Брисел

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 5.000, 00", Прокредит банка 2014, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 370.000, 00", Прокредит банка 2013, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Гаража, "492.000, 00 денари", 16 м2 Скопје 2001 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Подрум, "307.500, 00 денари", 5 м2 Скопје 2001 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.059.000, 00 денари", 66 м2 Скопје 2001 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "91.950, 00 денари", 3 м2 Скопје 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.781.400, 00 денари", 78 м2 Скопје 2010 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "61.500, 00 денари", Сребрени садови -/2003, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Заеднички имот, Уметнички и колекционерски предмети, "307.500, 00 денари", Уметнички слики -/1991, Стекнување на друг начин