Иван Бимбиловски

Историја

01 септември, 2019 2.06 KB csv 722f8852d54572f1d88709f22608da2e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ - Охрид

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "4, 22 еур", Комерцијална банка тековно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "1.108, 99 еур и 7.52 усд", Комерцијална банка тековно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "1.244.200, 00", Комерцијална банка тековно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "44.842, 00", Комерцијална банка тековно, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.038.177, 00", 27 м2 Охрид 1980 не поседува, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.171.620, 00", 23 м2 Скопје 2001 не поседува, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.530.880, 00", 26 м2 Скопје 2007 не поседува, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "7.595.520, 00", 129 м2 Скопје 2000 не поседува, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.825.280, 00", 31 м2 Скопје 2011 личен имот, Стекнување со договор за градба

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "250.050, 00", "4306, 0303 2007", Стекнување со договор за купопродажба