Даница Џонова

Историја

02 октомври, 2017 5.01 KB csv 58fb0cca5a397fd280fe57275fd23034

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 1.300, 00", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 11.151, 58", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 12.650, 00", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, "денари 179.136, 00", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, "денари 470.335, 00", Комерцијална банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 377, 00", Комерцијална банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "денари 250.000, 00", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "денари 61.802, 00", Комерцијална банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "EUR 795, 03", Комерцијална банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен девизен депозит, "EUR 14.781, 58", Тутунска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 5.952, 73", Стопанска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 872, 00", Стопанска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, плата, Стопанска банка АД Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 29.000, 00", Прокредит банка АД Скопје -, - недал податок -

Друг имот, Личен имот, Средства во готово, "385.000, 00 денари", , - недал податок -

Други приходи, Имот на брачен другар, Закупнина, "18.450, 00 денари", од 15.02.2016,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.335.000, 00 денари", 93м2 + 24 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.766.500, 00 денари", 81м2 + 13 м2 Скопје 2006 1/1+13/233, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на извршена работа, "56.000, 00 денари", 07.2017, - недал податок -

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на извршена работа, "86.000, 00 денари", 05.2017, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "553.500, 00 денари", Тојота РАВ4 2004/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Голф 1.6 ТДИ 2012/2012, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "15.000, 00 денари", Накит -/-, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "280.000, 00 денари", Тојота Корола 2002/2003, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "10.000, 00 денари", Уметнички слики -/-, - недал податок -