Весна Хорватовиќ

Историја

03 април, 2016 1.62 KB csv 34d3c1f954436c29f5cb185796d9bc7e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Биро за развој на образованието

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозити, "денари 200.000, 00", Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозити, "денари 1.409.075, 00", Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозити, "денари 200.000, 00", Стопанска банка 2014, Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Банкарски сеф, "600.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.896.114, 00 денари", 99 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Уметнички и колекционерски предмети, "300.000, 00 денари", Слики -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "420.000, 00 денари", Тојота Корола 2005/2005, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "420.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин