Славица Божинова

Историја

10 мај, 2018 2.09 KB csv bcac035b4870f40117357c84362aca95

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СОУ „Цар Самоил“ Ресен

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "7.000, 00 AUD", Комерцијална банка 2011, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Овошна градина, "550.000, 00 денари", 3.100 м2 Ресен 1996 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.500.000, 00 денари", 56 м2 Скопје 1996 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "300.000, 00 денари", 210 м2 Ресен 2008 -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, "200.000, 00 денари", 1.800 м2 Ресен 2011 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, "250.000, 00 денари", 3.150 м2 Ресен 2016 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, "950.000, 00 денари", 4.700 м2 Ресен 2004 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.600.000, 00 денари", 86 м2 Ресен 1988 1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "400.000, 00 денари", Голф 6 2011/2012, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "100.000, 00 денари", Рено Клио 2000/2000, Стекнување со договор за купопродажба