Сашко Тодоровски

Историја

04 јануари, 2022 2.35 KB csv adb1ba6481737b684a66d82b3abd77eb

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на Република Северна Македонија во Чешка Република

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "10.000, 00", Стопанска банка 2020, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "20.000, 00", Прокредит банка 2020, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "10.000, 00 ЕУР", Уни банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "5.000, 00 ЕУР", Централна кооперативна банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "700.000, 00", Халк банка 2020, Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Девизи во сеф, "750.000, 00", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Рента, "44.000, 00", од 01.05.2020 месечно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.900.000, 00", 53 м2 Скопје 2002 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "500.000, 00", 100 м2 с.Сандево 2021 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.900.000, 00", 53 м2 Скопје 2020 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "750.000, 00", 2000 м2 с.Чучер Сандево - 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан со гаража, "6.283.575, 00", "114 м2 + 14, 30 м2 Скопје 2013 1/1", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, нема пријавено, "50.000, 00", Вилинџер 2019/2019, Стекнување со договор за купопродажба