Миле Милковски

Историја

12 јули, 2016 726 B csv 6872c9e176223c6de0e1025d4bc382d6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.500.000, 00 денари", 68 м2 Крива Паланка 1987 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "920.000, 00 денари", 4.600 м2 Крива Паланка 2006 1/6, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Шкода Фаворит 1994/1994, Стекнување со договор за купопродажба