Лела Митев

Историја

03 април, 2016 675 B csv e174edbd5c909130773fb8291cd9ec2d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП ТУРИЈА п.о. Василево

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен девизен депозит, "EUR 1.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2010, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "922.500, 00 денари", 2014 9 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.722.000, 00 денари", 69 м2 Струмица 2014 -, Стекнување со договор за купопродажба