Валентина Гечевска

Историја

04 јануари, 2022 2.62 KB csv 4e430fde167f1e2b4903b72055a351e6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Св. Кирил и Методиј

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "2.500.000, 00", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "500.000, 00", Стопанска банка АД Скопје -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "1.800.000, 00", Стопанска банка АД Скопје -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "600.000, 00", 273 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "1.200.000, 00", 624 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "1.500.000, 00", 804 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.000.000, 00", 179 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "6.800.000, 00", 85 м2 Скопје 1996 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Уметнички и колекционерски предмети, "2.000.000, 00", Уметнички слики -/-, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "1.800.000, 00", Мини Купер СД 2014/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "2.000.000, 00", Накит -/-, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "196.590, 00", 1247 2016, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "315.000, 00", 2586 м2 2012, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "372.034, 00", 2184 2017, Стекнување со договор за купопродажба