Зоран Атанасов

Историја

20 јули, 2017 2.69 KB csv bdafe5a4d40e04f4f2a227632593d856

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за храна и ветеринарство

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "3.952.500, 00 денари", 135 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Плац, "1.344.000, 00 денари", 319 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "187.267, 00 денари", 3.045 м2 КО Сачево 2016 12/36, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "205.594, 00 денари", 3.334 м2 КО Сачево 2016 1/4, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "225.274, 00 денари", 3.663 м2 КО Сачево 2016 12/36, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "353.133, 00 денари", 5.742 м2 КО Свидовица 2016 12/36, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "53.628, 00 денари", 872 м2 КО Сачево 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "110.638, 00 денари", 1.799 м2 КО Сачево 2016 1/4, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.000.000, 00 денари", 55 м2 Струмица 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "126.000, 00 денари", 12 м2 Струмица 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "100.000, 00 денари", Шевролет Спарк 2007/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "900.000, 00 денари", Митсубиши АСХ 2012/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "326.768, 00 денари", 208 2016, Стекнување со договор за подарок