Менка Аџиоска

Историја

01 септември, 2019 1.83 KB csv bb8add85491ac75ab0d7be4f55b558e8

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Рампо Левката - Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "7.800, 00", Стопанска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "8.281, 00", Комерцијална банка 2011, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "2.000, 00", Уни банка тековно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "55.000, 00", Стопанска банка 2011, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "310.000, 00", Комерцијална банка 2010 тековно, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "180.000, 00", 1000 м2 Прилеп 2010 1000 м2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "3.000.000, 00", 315 м2 Прилеп 2014 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.500.000, 00", - Прилеп 2011 КП 23680, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "60.000, 00", Застава Југо Темпо 1.1 1999/1999, Стекнување со договор за купопродажба