Русе Арсов

Историја

10 мај, 2018 722 B csv ecad7b2cae8840d3f8aba41f751744e4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Младински културен центар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "6.950, 00 евра", НЛБ Тутунска 2017, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.000.000, 00", 91 м2 Скопје 2017 50%, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "233.700, 00", Ренаулт Сценик 2005/2015, Стекнување со договор за купопродажба