Салија Љатиф Петрушовска

Историја

18 октомври, 2019 1.06 KB csv 8f6a15af65edcf50e835dd8e488d4813

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "1.586.146, 00", 2018 2038,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "557.501, 00", 2018 2026,

Долгови, Личен имот, Кредит, "643.263, 00", 2018 2026,

Други приходи, Личен имот, Авторски договор, "2.820, 00", 01-10.10.2019,

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "40.000, 00 евра", 47 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "35.000, 00 евра", 52 м2 + 8 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "3.500, 00 EUR", Ауди А3 2004/2017, Стекнување со договор за купопродажба